ผู้เชี่ยวชาญของ UN ชื่นชมความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามีจุดยืนที่เท่าเทียมกับกลุ่มศรัทธา

ผู้เชี่ยวชาญของ UN ชื่นชมความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามีจุดยืนที่เท่าเทียมกับกลุ่มศรัทธา

“นี่คือการพัฒนาที่สำคัญ เนื่องจากผู้เชื่อ ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า และผู้ที่ไม่เชื่อทั้งหมดต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน” อาเหม็ด ชาฮีด ผู้รายงานพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อสิทธิมนุษยชน ( OHCHR )“นักมนุษยนิยมและผู้ไม่มีความเชื่อจำนวนมากยังคงถูกตีตราและถูกข่มเหงอย่างกว้างขวางทั่วโลก”

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ลงนามในการแก้ไขกฎหมายเสรีภาพทางศาสนา

ระหว่างประเทศเมื่อวันศุกร์ตามข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมความคิดที่ไม่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นการก่อการร้ายในบางประเทศ ในส่วนอื่นๆ การแสดงออกใดๆ ของการไม่เชื่อหรือความต่ำช้าจะถูกประณามว่าเป็นการดูหมิ่นหรือละทิ้งความเชื่อ และได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง รวมถึงโทษประหารชีวิตหรือการโจมตีโดยกลุ่มศาลเตี้ย“ผู้คนมักไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงขอบเขตของสิทธิมนุษยชนสากลต่อเสรีภาพทางศาสนา มันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิดและมโนธรรมตามที่กำหนดโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ผู้รายงานพิเศษกล่าวผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า คำว่า “ศาสนา” และ “ความเชื่อ” ควรเข้าใจในความหมายกว้างๆ โดยรวมถึงความเชื่อแบบเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยม และอเทวนิยม ตลอดจนสิทธิ์ในการไม่นับถือศาสนาหรือความเชื่อใดๆ

“พวกเขาทั้งหมดมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมพหุนิยมและสังคมที่ครอบคลุมในศตวรรษที่ 21

 ซึ่งมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง” นายชาฮีดเน้นย้ำ“เมื่อเผชิญกับความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับและรวมเอาผู้ที่ไม่มีพระเจ้าและผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเข้ามาอย่างเต็มที่” เขากล่าวสรุป

ผู้รายงานพิเศษและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติในเจนีวา เพื่อตรวจสอบและรายงานกลับเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เฉพาะเจาะจงหรือสถานการณ์ของประเทศ ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน

Sandra Honoré ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการในเฮติ และสมาชิกคนอื่นๆ ของสิ่งที่เรียกว่า “Core Group” ยินดีกับการประกาศของสภาการเลือกตั้งชั่วคราว (CEP) ว่า Jovenel Moïse ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016กลุ่ม Core Group “สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเคารพผลสุดท้ายและทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้วงจรการเลือกตั้งเสร็จสิ้นอย่างสันติ” ตามคำแถลงซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฤษฎีกาการเลือกตั้งและปฏิทินที่จัดตั้งขึ้น

นอกจากสหประชาชาติแล้ว Core Group ยังรวมถึงเอกอัครราชทูตบราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และองค์การรัฐอเมริกัน

ในช่วงบ่ายในนิวยอร์กคณะมนตรีความมั่นคงได้ยกย่องสภาการเลือกตั้งเฉพาะกาลของเฮติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮติ ตลอดจนประชาชนชาวเฮติใน “ขั้นตอนเชิงบวก” สำหรับการฟื้นฟูสถาบันประชาธิปไตยของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100